1. Taraflar:
Bir tarafta inşaat malzemesi ve ekipmanları sunan İLKE MAKİNE ELK.İNŞ.SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. (Aşağıda www.ilkemakine.comveya site olarak anılacaktır.) ile, diğer tarafta bu siteyi ziyaret eden, üye olan ve alışveriş eden kişi, kurum ve kuruluşlardır. (Aşağıda üye, ziyaretçi veya kullanıcı olarak anılacaktır.)
2. Sözleşme Onayı:
Kullanıcı veya müşteri, üye kayıt formunu doldurup, ilgili butona basarak onayladığında, işbu sözleşme hüküm ve maddelerine uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
3. Hizmetlerin Tanımı:
www.ilkemakine.com sözleşmeyi onaylayarak kayıt olan üyelerine ve site ziyaretçilerine elektronik ortamda alışveriş imkanı sunar.
4. Üyelik:
www.ilkemakine.com üyesi olabilmek için, üye kayıt formunun eksiksiz doldurulması ve işbu sözleşmenin ilgili butona basılarak onayı gerekir. Üyelik işlemlerini tamamlayan kullanıcı kendi belirleyeceği bir "Şifre"ye sahip olur. "Şifre" üyeye özeldir ve yalnız kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. "Şifre" seçimi ve gizliliğinin korunması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. www.ilkemakine.com şifre güvenliğinden sorumlu tutulamaz. www.ilkemakine.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmek için "Şifre" girmek zorunludur.
5. Kullanıcı ve Üye Yükümlülükleri:
Kullanıcı veya üye servis ve hizmetlerden yararlanırken;
5.1 Türkiye Cumhuriyeti Yasaları, genel ahlak kurallarına, uluslararası hukuk kuralları ve anlaşmalar ile elektronik ortam iletişimi için kabul edilmiş veya edilecek yasa veya bağlayıcı hükümlere uymayı, uymaması durumunda hakkında yapılacak her türlü takibat ve ortaya çıkabilecek yasal sonuçlardan sorumlu olacağını,
5.2 Üye verdiği bilgilerin doğru ve hatasız olduğunu, eksik veya hatalı bilgi girişi sebebiyle meydana gelebilecek zarar ve aksamalarda tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,
5.3 Sitenin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan www.ilkemakine.com’ın sorumlu tutulamayacağını,
5.4 Üye kendi oluşturduğu materyaller haricindeki www.ilkemakine.com'de bulunan hiçbir materyali herhangi bir yolla kopyalayama, dağıtma, çoğaltama, kullanma, değiştirme ve üzerinde değişiklik yapamayacağını,
5.5 Sağlanan hizmet ile site içeriğinin ancak kullanım yeterliliğine sahip kişilere ve kurumlara uygun olduğunu, aksi durumda www.ilkemakine.com’ın sorumlu tutmayacağını,
5.6 Site üzerinden sunulan hizmetlere, www.ilkemakine.com tarafından belirlenen ve açıklanan şekli dışında, yetkisiz şekilde ulaşmamayı, yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı, aksi takdirde www.ilkemakine.com'ın doğrudan veya dolaylı olarak uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödeyeceğini,
5.7 Verilerin yetkisiz kişilerce okunması sonucu meydana gelebilecek zararlardan www.ilkemakine.com’ı sorumlu tutmayacağını,
5.8 Ortama ekleyeceği yazışma, konu başlığı, rumuz, desen, resim, fotoğraf vb. tüm görsel ve yazılı malzemenin hukuk kuralları, telif hakları yasaları, genel ahlak ve görgü kurallarına uygun olacağını, tehdit edici, ırkçı, pornografik ve ahlak dışı unsurlar içermeyeceğini, ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, paylaşım ortamına eklediği dosyalar vb. gönderdiği bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, www.ilkemakine.com’ı bu dosyalardan hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını,
5.9 Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, hizmetlerden faydalanmalarını engelleyecek şekilde davranmamayı, bilgisayarlarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötü amaçlı kullanmamayı,
5.10 Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,
5.11 www.ilkemakine.com’ın izni olmaksızın site üzerinde ticari faaliyette bulunmamayı, reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,
5.12 www.ilkemakine.com tarafından elde edilen kayıtların tamamının rızası dahilinde olduğunu,
5.13 Sitenin kullanımının bilgisayarında ve çevre elemanlarında meydana getirebileceği arıza, bilgi kaybı vb. diğer kayıpların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, site kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek zararları öne sürerek tazminat talebinde bulunmamayı,
5.14 Site adının, adresinin ve içeriğinin www.ilkemakine.com tarafından belirlendiğini, önceden haber verilmeden değiştirilebileceğini ve sistemin zaman zaman veya sürekli olarak izlenebileceğini,
5.15 www.ilkemakine.com’ın gerekli gördüğü durumlarda site işleyişine müdahalede bulunma ve sebep göstermeden üyeyi hizmetlerinden yararlandırmama, servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,
5.16 www.ilkemakine.com’ın sistemini ticari amaçlı kullanabileceğini,
5.17 Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgiler postalamamayı ve zincir posta(chain mail), sürekli posta ( spam mail ), yazılım virüsü vb., gönderilme yetkisi olmayan elektronik posta ve mesajlar dağıtmamayı,
5.18 Site üzerinde "Şifre" ile yapılacak her türlü işlemden şahsen sorumlu olduğunu,
5.19 Satın alma işlemininde geçerli bir kredi kartı kullanmak zorunda olduğunu(alternatif ödeme kanalları arasından kredi kartı seçilmiş ise), kullandığı kartın geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını,
5.20 Ürün teslimi sırasında geçerli bir kimlik kartı göstermek, kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduğunu, aksi takdirde teslimat yapılmayacağını, teslimat üçüncü şahıslara yapılıyorsa, ürünü teslim alacak olanın, www.ilkemakine.com adına teslimat yapanın talep edeceği belgeleri göstermek, imzalanmasını istediği belgeleri imzalamak zorunda olduğunu, aksi takdirde ürün teslimi yapılmayacağını, bu durumda yapılmış veya yapılacak masrafların kendisi tarafından karşılanacağını, Kabul ve taahhüt eder.
6. www.ilkemakine.com’a verilen yetkiler:
6.1 www.ilkemakine.com herhangi bir zaman diliminde sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulması sonucu www.ilkemakine.com’ın üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
6.2 www.ilkemakine.com, kullanıcılara, site üzerinde ilgili sayfada bulunan başvuru alanlarından zorunlu olanlarının eksiksiz doldurulmasından ve doldurulan alanların onaylanmasından sonra "Şifre" verir. www.ilkemakine.com söz konusu başvuru alanlarını dolduran üye adaylarına üyelik hakkı vermeyebilir. Üyelik işlemlerini tamamlayarak şifre almış kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını, veya hizmetlerden yararlanmalarını keyfiyen ve süresiz olarak engelleyebilir.
6.3 www.ilkemakine.com servislerin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.
6.4 www.ilkemakine.com, üye dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. Tahsis ettiği kotaları arttırma ve azaltma yetkisini saklı tutar.
6.5 www.ilkemakine.com üyelerinin servislerden yararlanmaları sırasında elektronik ortamda bulunduracakları dosya ve mesajlardan gerekli gördüklerini, uygun göreceği periyotlarda yedekleme veya silme yetkisine sahiptir. Yedekleme veya silme işlemlerinin sonuçlarından www.ilkemakine.com sorumlu tutulamaz.
6.6 www.ilkemakine.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın alarak veya tedarik ederek site üzerinde bulundurduğu bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, desen, özgün metin, karikatür vb. görsel ve yazılı eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
6.7 www.ilkemakine.com, üyelerinin ürettiği ve kendi hür iradeleriyle sisteme yükledikleri bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserleri ticari amaçlı kullanma, yayınlama veya başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması durumunda, www.ilkemakine.com’den, hiç bir telif ücreti veya herhangi bir başka ad altında kulanım hakkı bedeli talep edilemez.
6.8 www.ilkemakine.com satışları, kendi stokları ve tedarikçilerinin stokları ile sınırlıdır. www.ilkemakine.com, stokta bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmamakta, siparişi iptal etmekte, sipariş tutarını müşteri hesabına iade etmekte serbesttir. Ürünlerin teşhir edilmesi, stokta bulunduklarının taahhüdü değildir.
6.9 www.ilkemakine.com, üyenin ilettiği kişisel bilgilerin, iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için içerik sağlayıcılar, web servisleri ve diğer kullanıcılara kullandırılması konusunda tam yetkilidir.
6.10 www.ilkemakine.com, onay almadan, üye kayıt bilgilerini kullanarak diğer ticari şirketlerin müşteriye yönelik her türlü reklam ve promosyon faaliyetinde bulunmasını destekleyebilir veya bu faaliyetleri bizzat yürütebilir. Satışa sunulan ürünlerin fiyat ve özelliklerini değiştirme yetkisi www.ilkemakine.com’a aittir. Ürünlerin ilan edilen fiyat ve özellik bilgileri ile geçerli durum arasında farklılık olması durumunda www.ilkemakine.com geçerli şekilde ürün teslimi yapabilir veya siparişi iptal ederek sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.
6.11 www.ilkemakine.com kullanıcının başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Kullanıcı, geçiş yaptığı site içeriğinden www.ilkemakine.com’ı hiçbir şekilde sorumlu tutamaz.
6.12 www.ilkemakine.com, gerekli gördüğünde, üyelik gerektirmeyen hizmet ve servislerini, üyelik gerektiren duruma dönüştürülebilir, ilave hizmet ve servisler açabilir, bazı hizmet ve servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretsiz olanları ücretli hale dönüştürebilir.
6.13 www.ilkemakine.com, kredi kartı limiti onaylanmadığı halde, istediği müşterilerine alışveriş yapma izni verme hakkına sahiptir.
6.14 www.ilkemakine.com, teknik zorunluluklar ve değişen mevzuat ve kanun maddelerine uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
7. Ticari olmayan kullanım sınırlaması:
Aksine özel bir anlaşma yapılmadıkça, kullanıcı site üzerinden yaptığı her türlü alışverişin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, tekrar satış amaçlı olmadığını kabul ve taahhüt eder .
8. Vergilendirme:
İşbu sözleşme kapsamı dışında kalan ve meydana gelebilecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanacak işlemler www.ilkemakine.com’ın sorumluluğu ve taahhüdü dışında kalıp, sözleşmeye yansıtılacaktır.
9. Ürün Teslimi:
Satın alınan ürün teslimat şartları kısmında belirtilen sürelerde, özel ambalajında faturası ile birlikte alıcı kimlik bilgileri ve imzası karşılığı teslim edilecektir. Hafta sonları ve resmi tatil günlerine rastlayan siparişlerde, sipariş tarihini takip eden ilk işgünü siparişin kayda alındığı tarih olarak kabul edilecektir. www.ilkemakine.com olağanüstü ve kendi iradesi dışında meydana gelebilecek gecikmelerden sorumlu tutulamayacaktır. Teslim adresinde alıcı bulunamaması, farklı alıcı bulunması, adres eksikliği veya yanlışlığı sebebiyle yapılamayan veya hatalı yapılacak teslimat müşterinin sorumluluğundadır. Teslim adresi ve alıcı ile ilgili herhangi bir anlaşmazlık durumunda www.ilkemakine.com ve dağıtıcı kuruluş kayıtları esas alınacaktır. www.ilkemakine.com adına kargo ile gerçekleştirilecek ürün teslimatı sırasında, müşteri veya teslim alan verilen teslim adresinde bulunamaz ise, kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılacaktır. Müşteri üç gün içinde aradığı takdirde teslimat aynı adrese kargo ücreti karşılığı gerçekleştirilecektir. Müşteri üç gün içinde aramadığı takdirde, ürün siparişi verilmemiş kabul edilecek, müşteri kredi kartı hesabından kargo ücreti kesildikten sonra kredi kartına geri ödeme yapılacaktır.
10. Ürün İadesi:
Tespit edilecek kusur malzeme veya üretimden kaynaklanıyorsa ürün ücretsiz olarak değiştirilecektir, kusur kullanım hatasından veya kullanıcı kaynaklı herhangi bir başka sebepten oluşmuş ise ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır. Kusurlu olduğu varsayılan ürünün incelenmek üzere www.ilkemakine.com merkezine ulaştırılması ve müşteriye geri gönderilmesi için ödenecek kargo ücreti ve diğer masraflar, kusurun üretim kaynaklı olmaması durumunda müşteri tarafından karşılanacaktır.
11. Geçerli Sayılacak Kayıtlar:
Kullanıcı, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, www.ilkemakine.com ve ilgili kargo şirketinin defter, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. maddesi çerçevesinde muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, www.ilkemakine.com kayıtlarının usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif ve her türlü itiraz hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
12. Uygulanacak Hükümler:
İşbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda öncelikli olarak bu sözleşme hükümleri, hüküm bulunmayan hallerde meri Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK ve diğerleri) uygulanacaktır.
13. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri:
İşbu sözleşme hüküm ve maddelerinin uygulamasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İstanbul İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
14. Yürürlük:
İşbu sözleşme, kullanıcının kayıt formunu doldurması ve ilgili butona basarak onaylamasından itibaren yürürlüğe girecek ve feshedilinceye kadar geçerli olacaktır.
15. Fesih:
www.ilkemakine.com gerekli gördüğünde sebep göstermeden işbu sözleşmeyi feshetme yetkisine sahiptir.

Bülten Kaydı:
Ekle
Çıkar
Ürün ve kampanyalardan haberdar olmak için bültenimize kaydolunuz.
Yukarı Çık