MÜŞTERİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

I- TARAFLAR

1- SATICI

Ünvanı             : İLKE MAKİNE ELK.İNŞ.SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. (Kısaca SATICI olarak anılacak)

Adresi             : Yukarı Dudullu Mah. Bostancı Yolu Cad.Kerem Sokak No: 6 Ümraniye - İstanbul

Telefon            : 0 216 527 10 90 - 0 216 527 10 91 - 0 216 527 10 92
Faks               :
E-mail             : info@ilkemakine.com

2- ALICI

Adı/Soyadı/Ünvanı  :(Kısaca ALICI olarak anılacak)
Adresi             :
Telefon            :           
Faks               :
E-mail             :


II- KONUSU

ALICI`nın SATICI`ya ait www.ilkemakine.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği, özellikleri ve satış fiyatı

aşağıda belirtilen ürünün satışı, teslimi ve bedelinin ödenmesine ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

III- SATICININ TAAHHÜDÜ

Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin

imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğu ve cayma

bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.

IV- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER

 Ödenecek TL Toplam Satış Fiyatı  :  

 Ödeme Şekli                               :

 Teslim Edilecek Kişi/Kuruluş        :

 Teslimat Adresi                           :  

 Fatura Adresi                              :

 Kargo Ücreti ve Kimin tarafından ödeneceği    :  

 Ürün Kodu          Ürün Tanımı         Miktar Fiyat
------------------------------------------------------------------------

ALICI, sözleşmeye konu satış ile ilgili tüm talep ve şikayetlerini,  0 216 527 10 90 numaralı müşteri hizmetleri hattına,

www.ilkemakine.com adresine veya Yukarı Dudullu Mah. Bostancı Yolu Cad.Kerem Sokak No: 6 Ümraniye - İstanbul adresine bildirebilecektir.

V- GENEL ŞARTLAR

    ALICI, www.ilkemakine.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata, caymaya ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, bu bilgilerin yukarıda yeralan bilgiler ile örtüştüğünü ve bu bilgiler kapsamında sözleşme konusu ürünü satın almak ve yukarıda bildirdiği adresine teslimini sağlamak amacıyla elektronik ortamda gerekli sipariş teyidini verdiğini kabul ve beyan etmiştir.
    Sözleşme konusu ürün, alıcının siparişin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren ALICI`ya veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. SATICI, ALICI’ya yazılı olarak bildirmek koşulu ile teslim süresini 10 gün uzatabilir.
    Sözleşme konusu ürün, ALICI`dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Ayrıca ALICI, ALICI`nın gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kimseye yapılan teslimatın ALICI`ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmiştir.
    SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.
    ALICI, alışverişin/ödemenin yapıldığı kredi kartının kendi rızası dışında ve hukuka aykırı bir şekilde kullanılması durumunda ödeme işleminin iptal edilmesini bankadan talep edebilir. Bu halde kartı çıkaran kuruluş/banka itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içerisinde ödeme tutarını ALICI`ya iade eder.
    SATICI, stok tükenmesi vb ticari imkansızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü 30 günlük süre içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya yazılı olarak bildirmek koşulu ile teslim süresini 10 gün uzatabilir. Bu süre sonunda da teslim edemiyorsa bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştiril mesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren ödediği tutar 10 gün içinde kendisine iade edilir.
    Satın alınan ürünler ile ilgili gümrükte karşılaşılabilecek sorun ve ek maliyetlerden satıcı sorumlu değildir.
    Ürünümüz el yapımı olduğu için resimde gördüğünüz ürünle sipariş ettiğiniz ürün arasında bazı farklılıklar olabilir.


VI- ALICI`NIN CAYMA HAKKI

     1- ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI`ya bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, üçüncü kişiye veya ALICI`ya teslim edilen ürünün ve fatura aslının iadesi zorunludur. Fatura aslı geri verilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.
    ALICI aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz;
    ALICI ürünün ambalajına zarar verirse ve/veya imha ederse (ürünü ambalajsız),
    ALICI ürün üzerindeki renk, kaplama,desen gibi unsurlara zarar verirse,
    ALICI`nın ödediği bedel kısmen veya tamamen SATICI ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak karşılanıyorsa, cayma hakkının kullanılması halinde, kredi sözleşmesi de hiçbir tazminat veya cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü sözkonusu olmaksızın kendiliğinden sona erer. Ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir.
    ALICI yazılı bildirimi yapmakla yükümlüdür. Yazılı bildirimin yapılmaması nedeniyle kredi sağlayan tarafından SATICI`ya ödeme yapılırsa ALICI SATICI`dan ödediği bedel dışında faiz, gecikme zararı vb isim altında hiçbir talepte bulunamaz.
    Sözleşme gereğince SATICI`nın bedelin iadesini yapacağı durumlarda, iadenin yapılacağı banka hesabı, ürün bedelinin ödendiği hesaptır. SATICI para iadesini ALICI`nın bu hesabının kapatılmış/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez halde olması nedenleriyle bu hesaba yapamaması durumunda SATICI`nın hiçbir sorumluluğu kalmaz. Böyle bir durumda ALICI, SATICI`ya bizzat yazılı olarak başvurarak parayı teslim almakla yükümlüdür. ALICI böyle bir durumda gecikme zararı, faiz vb talepte bulunamaz.
    Ayrıca sitede yer alan ürünlerin özellikleri, stok durumları, fiyatları vs. hususlarda herhangi bir hata oluşması mümkündür. Bu gibi hallerde hatalar SATICI tarafından düzeltilmektedir. Ancak herhangi bir hatayla karşılaşılması durumunda sipariş gerçekleşmiş ve sipariş tutarı ALICI’nın kredi kartından (veya havale ile) alınmış olsa dahi SATICI’nın siparişin iptali ile ödenen tutarın kredi kartına (veya hesabına) iadesini yapma hakkı mevcuttur. Bu halde sipariş iptal edilerek tutar ALICI’nın kredi kartına (veya hesabına) iade edilir. İadesi gerçekleştirilen tutarın ALICI’nın hesabına aktarılması kartı veren/hesabın ait olduğu kuruluşun yükümlülüğünde olup oluşabilecek gecikmelerden dolayı SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Fiyatlarda piyasa koşullarına bağlı olarak gerçekleşen artış ve azalmalar nedeniyle yapılan fiyat değişiklikleri bu uygulama kapsamında değildir.


VII- DİĞER HÜKÜMLER

    Bu sözleşme tarafların bütün kanuni ve akdi haleflerini bağlar ve onların akdi ve kanuni halefleri leh ve aleyhine hüküm ifade eder.
    Bu sözleşmeden doğan her türlü ihtilafların hallinde münhasıran İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
    Adres değişikliği diğer tarafa en az onbeş gün öncesinden yazılı olarak bildirilmediği takdirde yukarıda yazılı adreslere yapılacak tebligat, hukuken geçerli bir tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğurur.
    ALICI, işbu sözleşme hükümlerini okuyarak ve tetkik ederek ve kabul etmiş sayılır.


SATICI

Adı/Soyadı/Unvanı :  İLKE MAKİNE ELK.İNŞ.SAN ve TİC. LTD. ŞTİ.

İmzası                   :

Tarih                     :


ALICI

Adı/Soyadı/Unvanı  :

İmzası                   :

Tarih                      :

 

Bülten Kaydı:
Ekle
Çıkar
Ürün ve kampanyalardan haberdar olmak için bültenimize kaydolunuz.
Yukarı Çık